Zawody ubezpieczoneOkreślenie ubezpieczenie oc większości z nas kojarzy się z obowiązkowym opłacaniem składek za ubezpieczenie oc samochodu. Jednak wiele osób wykonujących określone zawody musi opłacać składki na ubezpieczenie oc.


Zawody ubezpieczone

Foto: mantu.pl


Nie tylko posiadacze pojazdów mechanicznych muszą wykupić polisę. Wiele osób ma obowiązek ubezpieczyć się na wypadek błędów, jakich mogą dopuścić się w swojej pracy. Wśród takich osób są adwokaci, radcy prawni oraz notariusze. Dla nich ubezpieczenie oc jest bardzo istotne w przypadku jeśli niezadowolony klient pozwie ich do sądu. Również architekci i inżynierowie budownictwa muszą mieć polisy na wypadek błędów w zakresie wykonania zleconych im prac. W zakresie nieruchomości również pośrednicy nieruchomości i zarządcy nieruchomości muszą mieć wykupione ubezpieczenie oc. Są oni odpowiedzialni za powierzone im zlecenia i jeśli się z nich nie wywiążą mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Polisa pozwala pokryć roszczenia finansowe. Obowiązkowe polisy z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej muszą wykupić też przedstawiciele takich zawodów jak rzeczoznawcy majątkowi i podmioty wykonujące doradztwo majątkowe. Ponieważ ich działalność wiąże się z dysponowaniem majątkiem innych lub określaniem jego wartości niezadowoleni klienci mogą żądać rekompensaty finansowej za źle wykonaną pracę. Obowiązkowe ubezpieczenie oc musi wykupić też organizator imprezy masowej. Zapewni to wypłatę odszkodowania w razie jakiś ekscesów podczas organizowanego przedsięwzięcia. Jedynym ubezpieczeni moc powiązanym z polisami samochodowymi jest obowiązkowe ubezpieczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z ruchem lotniczym.
Brak komentarzy.

Dodaj komentarzOstatnie komentarze

ekonomia